top of page

Velkommen til Ladies Tour, lørdag 21.maiVelkommen til Ladies Tour Bergen GK - den andre i rekken av syv:

Lørdag 21. Mai


Ladies Tour spiller i tre klasser:

Klasse 1 : 18 hull Slagspill (nettoslag). For spillere i handicapkategori +8 - 18,4. Det kåres også beste bruttoscore.

Klasse 2: 18 hull Slaggolf (Maks 4 over hullets par + 1). for spillere i handicapkategori 18,5 - 36,0

Klasse 3: 18 Hull Stableford, for spillere i handicapkategori 37 - 54.

Det blir enkel servering etter turneringen.


Velkommen skal alle være!


Påmelding


(mer at påmelding til alle Ladies Tour er under "Region Vestland" i Golfbox, ikke i klubbens turneringskalender)

92 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page