top of page

Valg av styre og kontrollutvalg


I henhold til Bergen Golfklubbs lover skal medlemmene velge styre og kontrollutvalg på klubbens årsmøte - foreløpig planlagt til 22.februar 2023.


Forslag på kandidater, med begrunnelse, kan sendes til klubbens valgkomitè innen 15.desember.

Egenskaper som kan være viktig for styreverv, utenom stort engasjement for klubben, er blant annet:

  • Kompetanse/interesse for frivillighetsarbeid

  • Erfaring fra annet styrearbeid og andre golfverv

  • Lederkompetanse

  • Økonomisk kompetanse

  • Juridisk kompetanse

  • Golf/idrettserfaring

  • Anleggskompetanse

  • Forbindelser innen media/kommunikasjon/sponsormarkedet

  • Kompetanse og interesse for andre tema relatert til klubbens- og NGFs virksomhetsplaner og lover

Forslag på kandidater kan sendes til valgkomitèens leder:

Lisbeth Vik: lisbevik@broadpark.no Tlf. 951 39 301

eller medlem i valgkomitèen

Jan Bo Larsen: janbolarsen63@gmail.com Tlf. 91561671


Dokumenter for klubbens virksomhetsplan, lover, nåværende styre, årsmøtepapirer osv finner du her


Virksomhetsplan for golf-Norge 2020-23 finner du her (med oppdateringer fra Golftinget 2021 her )

38 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page