top of page

Utsendelse av medlemsundersøkelse

Kjære medlem


For å lage en best mulig klubb for deg, så trenger vi å vite hva du syntes og tenker om klubben og tilbudet vårt. Golfspilleren i Sentrum er vår årlig medlemsundersøkelse.


1/3 av medlemmene får tilsendt undersøkelsen i disse dager. Jo flere som svarer på denne, jo bedre kan vi styre klubben. Sett av 10-15 minutter og gi oss verdifull tilbakemelding - da kan vi bli bedre!

23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page