top of page

Titleist Custom Fitting Experience


Søndag 18.april blir det Titleist Custom Fitting Experience på Bergen Golfklubb mellom kl. 10.00-16.45. Titleist stiller med hele varesortimentet og en profesjonell veileder som hjelper deg å finne de perfekte køllene til deg.

Book din tid her: www.titleist.se/events

Medlemmer av Bergen Golfklubb har 10% rabatt på alle bestillinger denne dagen.

198 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page