top of page

Oppummering av årsmøtet


Årsmøtet ble arrangert digitalt på Teams torsdag 18.februar. Det var 16 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet. Protokoll fra årsmøtet vil foreligge når den er underskrevet.


Kort oppsummering:

  • Klubbens årsberetning og regnskap for 2020 ble godkjent. Regnskapet for 2020 viste at klubben hadde et overskudd på kr 1.139.443.

  • Styrets forslag til medlemskontingenter og budsjett for 2021 ble vedtatt.

  • Inkludert i budsjettet for 2021 er innkjøp av en Trackman. Simulatoren i Eidsvåg Fabrikker oppgraderes dermed med Trackman-teknologi fra høsten, og Trackman`en kan brukes til trening/instruksjon på BGK i sommersesongen. Inkludert i budsjettet er også at greenene på hull 3 og 5 vil bli drenert med global turf system.

  • David Bellamy ble gjenvalgt som nestleder i styret; Stig Teige ble gjenvalgt som styremedlem; Rita Juuhl ble valgt inn som nytt styremedlem. Pål Klungreseth ble gjenvalgt som varamedlem.

  • Valgkomiteens øvrige innstillinger ble vedtatt, det samme ble styrets innstilling til valgkomitè.

  • Utdeling av av Johan J. Horns Juniorstipend og Tertnes Holding Juniorstipend: pga av at årsmøtet arrangeres digitalt er disse stipendene delt ut i forkant av årsmøtet.Vinner av Johan J. Horns Juniorstipend for 2020 er Andreas Martinussen Stald. Stipendet er på kr 10,000. Vinnerne av Tertnes Holding Juniorstipend for 2021 er Trym Moltumyr og Lisa Bildøy Larsen. Stipendet er på totalt kr 25,000. På bildet ser vi vinnerne sammen med Ole Åstveit (styreleder) og Anita Sognnes (fra Tertnes Holding)

  • Sakspapirer årsmøtet

576 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page