top of page

Oppsummering av årsmøtet

Updated: Mar 9, 2023


Det møtte opp 14 stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet 22.februar.

Jon Haugervåg ble valgt til dirigent og ledet årsmøtet igjennom dagsorden.


Alle fremlagte saker ble enstemmig vedtatt som presentert i sakspapirene, inkludert:

-Klubbens årsberetning for 2022

-Klubbens regnskap for 2022

-Kontingenter for 2023

-Budsjett for 2023


David Bellamy ble gjenvalgt som nestleder for to nye år. Stig Teige ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år, mens Siren Grønhaug ble valgt inn som nytt styremedlem for to år. Marius Hagen ble valgt inn som varamedlem for ett år. Takk for innsatsen til Rita Juuhl, som går ut av styret.


Georg Solvåg ble gjenvalgt som medlem av kontrollutvalget for to nye år.


Jan Bo Larsen ble valgt som leder for valgkomiteen, mens Mette Thormodsen ble valgt inn som medlem og Jan Brudvik som varamedlem.


Lisa Bildøy Larsen mottok Johan J. Horns Talentstipend for juniorer for 2022 (på bildet).


272 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page