top of page

Oppsummering av årsmøtet


Årsmøtet 2022 ble gjennomført på den digitale platformen Teams tirsdag 22.februar.

16 stemmeberettigede deltok på årsmøtet.

Alle saker ble vedtatt som fremlagt i sakspapirene, inkludert:

  • Årsberetning 2021

  • Regnskap 2021

  • Styrets forslag til reviderte mål for Bergen Golfklubb og utredning av diverse prosjekter.

  • Medlemskontingenter 2022

  • Budsjett 2022

  • Organisasjonsplan

  • Valg: Ole Åstveit ble gjenvalgt som styreleder for to nye år. Marit Brochmann, Bjørnar Stald og Bjørn Liabø ble også gjenvalgt som styremedlemmer. Siren Grønhaug ble valgt som varamedlem.

Johan J. Horns Talentstipend for juniorer og Tertnes Holding Juniorstipend ble delt ut i forkant av årsmøtet. Årets vinnere er:

  • Johan J. Horns Talentstipend for juniorer på kr 10,000: Trym Moltumyr

  • Tertnes Holding Juniorstipend på totalt kr 25,000: Amine Solheim Rabben og Andreas M. Stald

Stor takk for god innsats for klubben til de medlemmene som nå går ut av styret, utvalg og komiteer.

Klubben ønsker også å takke Jon Haugervåg, som igjen hadde full kontroll som dirigent av årsmøtet.


På bildet, fra venstre: Anita Sognnes (Tertnes Holding), Amine Solheim Rabben, Trym Moltumyr, Andreas M. Stald og Ole Åstveit (styreleder)


594 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page