top of page

Oppsummering av årsmøtet

Updated: Mar 9, 2020


Årsmøtet i Bergen Golfklubb ble avholdt den 20.februar i klubbhuset.

Kort oppsummering:

-Det var 20 stemmeberettigede til stede

-Alle fremlagte saker ble vedtatt og godkjent, inkludert styrets årsberetning, regnskap 2019, budsjett 2020, og kontingenter 2020.

-Større investeringer for 2020 inkluderer ny fairwayklipper, vanningsanlegg hull 5 og 6 og stolper/sikkerhetsnett langs veien på hull 3.

-Ole Åstveit ble gjenvalgt som styreleder; Bjørn Liabø, Bjørnar Stald og Marit Brochmann ble valgt inn som styremedlemmer, mens Pål Klungreseth ble valgt som varamedlem. Lisbeth Vik, Kristoffer Steine og Rolv Grimstad går ut av styret.

-Simen Johannessen (bildet) ble tildelt Johan J.Horns Talentstipend for juniorer.218 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page