top of page

Medlemskap 2023


Kontingentene for 2023 blir vedtatt av medlemmene på årsmøtet i februar.


Vi minner om at alle medlemskap er løpende inntil skriftlig oppsagt.

Som medlem i Bergen Golfklubb samtykker man til å følge Bergen Golfklubbs og NIFs lover. Dette inkluderer at utmelding av klubben/overgang til rimeligere fakturagruppe må meddeles klubben skriftlig innen 31.12 inneværende år, ellers vil man bli påkrevd kontingent i samme fakturagruppe påfølgende år.

De som var VTG-medlem i 2022 blir automatisk satt som Aktiv Greenfee 27+, Aktiv Greenfee 20-26 eller juniormedlem (avhengig av alder) såfremt ikke klubben får annen beskjed.

Man kan når som helst oppgradere Aktiv Greenfee og Passiv til medlemskap med fritt spill.

De som aldersmessig endrer fakturagruppe fra 2022 til 2023 flyttes automatisk.

Eventuelle "nedgraderinger" av medlemskap (til et rimeligere medlemskap) og utmeldinger kan sendes til info@bgk.no innen 31.12.22.

200 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page