top of page

Innspill på planene for bybanetrasé?


Bergen Kommune ønsker synspunkter og innspill på planene for den forslåtte trasèen for bybane og sykkelvei fra Eidsvåg til Tertneskrysset. Trasèen som nå er foreslått går langs Ervikveien, og ikke langs motorveien (E39) som det tidligere var planlagt. Bybane, sykkelvei, gangvei, bilvei og vannkanal blir tilsammen et "belte" med bredde på 20-25 meter. Golfbanen blir berørt på hull 8 og 9, i tillegg til parkeringsplassen. På hull 8 vil trasèen komme ca 10-15 meter inn på banen; på hull 9 vil deler av vannet bli fylt i og trasèen går over utslagsstedene og kutter hullet ca i greenkanten på høyresiden (i slagretningen). Ca. 1/3 parkeringsplassen blir avskjært av dette belte.

Til informasjon er styret, administrasjonen og grunneier i dialog med kommunen om saken.

Saken er på høring frem til 28.september og kommunen ønsker som sagt synspunkter på planene. Her finner du planene i tillegg til mulighet for å sende inn dine innspill til Bergen Kommune.

680 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page