top of page

Foreldremøte BGK-Juniorer


Til foreldre/foresatte av juniormedlemmer på Bergen Golfklubb


Invitasjon til møte i «juniorkomitèen» Bergen Golfklubb,

torsdag 31.mars kl. 18.00 i klubbhuset


Koronapandemien hatt satt sin begrensing på muligheten for sosiale golfarrangement de par siste årene. Nå er forhåpentligvis hverdagen tilbake for godt og Bergen Golfklubb ønsker å få i gang flere aktiviteter for klubbens juniorer.


Vi inviterer derfor foreldre/foresatte til et møte i klubbhuset torsdag 31.mars.


Vi håper det er noen som ønsker å bidra til å lage dette til et supert år for alle klubbens juniorer.


Til informasjon er det 102 juniormedlemmer i Bergen Golfklubb. Klubben håper at flest mulig blir med på sportslige og/eller sosiale aktiviteter!


Litt om planene sportslig og sosialt:


Sportslig:

De sportslige aktivitetene styres i hovedsak av klubbens ansatte/trenere.

Hovedansvarlig for dette er daglig leder/sportslig leder Ørjan Larsen.

  • Juniortreninger på Bergen Golfklubb starter opp etter påske.

Mer informasjon/påmelding blir sendt ut i nyhetsbrev/lagt ut på bgk.no/ Facebook begynnelsen av april.

  • Narvesen Tour (regionale turneringer for alle juniorer), Srixon Tour/Lag-NM (nasjonale turneringer for juniorer) og Bergen Golfklubbs egne turneringer finnes linker til her.

Første Narvesen Tour blir arrangert på Fana GK fredag 29.april (9-hulls klassene) og lørdag 30.april (18-hullsklassene)


Sosialt:

Det er i hovedsak de sosiale aktivitetene for klubbens juniorer vi ønsker å få i gang igjen.

Det forutsetter derimot at noen engasjerer seg og vil ta på seg noen små oppdrag.

Det sportslige går sin gang men det sosiale krever at foreldre/foresatte eller noen andre frivillige tar et tak.


Det er ikke noe opplegg som er spikret, det er det vi ønsker å diskutere på møtet.

Vi har satt derimot satt opp noen forslag under som kan være utgangspunkt for diskusjon.

Juniorene har tilgang til økonomiske midler/ressurser til å arrangerer diverse aktiviteter, så det skal ikke være en begrensende faktor.


Noen forslag til aktiviteter hvor det trengs hjelpere:

  • Taco Tour for juniorer:

En sesongåpnings «Taco Tour 1» mandag 25.april og en avslutnings «Taco Tour 6» fredag 16.september. Taco Tour 2-5 ønskes å arrangere på fredager mellom nr. 1 og 6.

Taco Tour var en suksess før pandemien og kan f.eks arrangeres som 9 hull Texas Scramble med mixede lag av unge/eldrejuniorer og de med høyt/lavt handicap. Etter runden spises det Taco i klubbhuset. Til disse turneringene trengs det noen til å lage Taco/rydde opp og noen til å organisere golfingen.

  • Andre sosiale golf-arrangement:

-Dra på driving rangen/treningsområde på Meland for en treningsøkt

-Dra på pitch&putt banen på Sotra

-Spille felles treningsrunde til Narvesen Tour

-Gjøre noe «ikke-golf»: bowling, padel e.l., spise Pizza

-Fellestur til Voss / Sunnfjord ifm Narvesen Tour

-Andre ting...?


Meld deg på til møtet til Bjørnar Stald på bjst@jsc.no eller bare møt opp!

Evt. kan du gi meg en lyd om du ønsker å bidra men ikke kan komme på møtet.


(Til info er årets medlemskontingent nå sendt ut til den golfbox registrerte e-postadressen. Ta kontakt med administrasjonen på info@bgk.no om du ikke har mottatt denne)


Vennlig hilsen

Bjørnar Stald

Leder juniorkomitèen

78 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page