top of page

Arbeid på hull 7


Mandag 31.mai påbegynner entreprenør arbeidet med å sette opp et nytt sikkerhetsnett på hull 7. Gravearbeid og oppsetting av stolper skal etter planen ferdiggjøres tirsdag. Wire og nett skal deretter henges opp, men vi vet for øyeblikket ikke nøyaktig når dette arbeidet blir ferdig. Hull 7/16 spilles som et par 3 hull på 150 meter inntil videre og banen er heller ikke handicaptellende. Når nettet er på plass blir hull 7/16 åpent hele dagen fra de ordinære teestedene.

288 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page