top of page

90% rabatt på klær!


Salget på gjenværende klær og sko i proshopen utvides:

  • 90% rabatt på golfklær

  • 60% rabatt på golfsko

  • 40 % rabatt på Wilsonkøller (gjelder ikke helsett/nybegynnersett)


273 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page