Sakspapirer til årsmøtet


Årsmøtet blir avholdt torsdag 20.februar Kl. 18.00 i klubbhuset.

Dagsorden årsmøtet 20.2.2020:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).