top of page

Åpningstider jul/nyttår


Klubbhuset blir stengt fra lørdag 21.desember frem til torsdag 3.januar.

Henvendelser til klubben i romjulen kan rettes til daglig leder, Ørjan Larsen, på e-post orjan@bgk.no eller info@bgk.no, eller tlf. 93446387.

Øvrig informasjon:

- Matter til vinterspill på banen ligger i greenfeeboksen på utsiden av klubbhuset. Kr 90 vippses til Bergen Golfklubb

-Simulatoren i Eidsvåg Fabrikker er åpen hver dag fra kl. 7-24.

Book i Golfbox, betal med Vipps til Bergen Golfklubb.

-Utmelding fra klubben for 2020 må sendes skriftlig til klubben pr. brev eller e-post innen 31.12.19.

-Ønsker du å bli medlem i Bergen Golfklubb i 2020? Fyll ut innmeldingsskjemaet. Kontingenten for 2020 blir fastsatt på årsmøtet i februar og fakturert etter det.

Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en God Jul og et Godt Nyttår!


80 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page