top of page

Sikkerhet/forsikringer ved spill på banen
Viktig sikkerhetsinformasjon til alle medlemmer av Bergen Golfklubb:

Det er bilveier, gangstier og bebyggelse rett på utsiden av mange av hullene på

Bergen Golfklubb. Som spiller er det meget viktig at du tar hensyn til dette ved valg av kølle, siktelinje og strategi. Du oppfordres til å spille hullene på en måte som minimerer muligheten for at baller havner utenfor banen.

Det er du som står ansvarlig om noe eller noen blir skadet av golfballen du slår. Alle medlemmer av golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund har idrettsforsikring (ulykke og ansvar) i Tryg. Kort oppsummert så kan denne forsikringen dekke den skaden du måtte påføre noe eller noen ved et golfslag, men du må betale betale en egenandel på kr 3000. Merk at det er diverse forsikringstekniske/juridiske forutsetninger for at forsikringen skal gjelde; grad av uaktsomhet osv.


Vi presiserer at det er du som spiller som er forsikret og er part i saken om en skade skulle oppstå. Det er ikke klubben som er part i en slik sak, og det understreker igjen viktigheten av at hver enkelt tar ansvar for hvordan man spiller rundt banen. Forsikringen følger deg, enten du spiller på Bergen Golfklubb eller andre baner. Denne forsikringen er lik for alle medlemmer i norske golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund.

Vi viser til alle forsikringsvilkårene/polisenummer her:

Vi ber deg om å være spesielt påpasselig på disse stedene rundt banen:

(med påpasselig mener vi at du må spille etter evne; om du slicer, så sikt venstre; slå ut med en jernkølle e.l. om du ikke har kontroll på retningen med driveren; sikt «vekk» fra problemområder; ikke prøv «heroiske» slag om det øker sjansen for at ballen havner utenfor banen osv.)

Hull 1: Hus på høyresiden ved chippegreenen

Hull 2: Gangstier foran teestedene

Hull 3: Bilveier, gangstier og bebyggelse på hele høyresiden

Hull 4: Bilveier, gangstier og bebyggelse på venstresiden

Hull 5: Bilveier, gangstier og bebyggelse på høyresiden og venstresiden + kryssende veier

Hull 6: Bilveier, gangstier og bebyggelse på høyresiden, og hus til venstre for greenen

Hull 7: Bilveier, gangstier og bebyggelse på hele høyresiden

Hull 8: Bilveier, gangstier og bebyggelse på hele høyresiden

Hull 9: Bilveier, gangstier og bebyggelse på hele høyresiden

I tillegg ber vi deg om å alltid avvente, i den grad det er mulig, til gående eller kjøretøy er ute «av veien» på det hullet du skal spille. Rop alltid FORE om det er fare for å treffe noe eller noen. Søk også kyndig hjelp til teknikken om har store problemer med retningen på slagene.

Vi håper at alle medlemmer tar sikkerhetssituasjonen rundt banen alvorlig, og gjør sitt for at sjansen til at baller havner på avveie utenfor banen blir minimal.


367 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page