top of page

Oppsummering av årsmøtet


Det møtte opp 20 stemmeberettigede på årsmøtet tirsdag 19.februar. Alle fremlagte saker ble enstemmig vedtatt, inkludert årsberetning for 2018, regnskap 2018, budsjett 2019, organisasjonsplan og kontingenter. David Bellamy ble valgt til ny nestleder. I tillegg ble Stig Teige og Martine Solhaug valgt inn i styret, mens Marit Brochmann ble valgt til varamedlem. Avtroppende styremedlemmer Tom Birkeland, Tim Skønberg og Jannicke Meyer ble gitt en stor takk av styreleder Ole Åstveit for sitt positive bidrag til klubben. August Hvide (bilde) vant Johan J. Horns talentstipend for juniorer på kr. 10,000.

Protokoll fra årsmøtet vil foreligge når den er underskrevet.

Årets kontingent blir sendt ut på e-post de enste dagene.


211 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page