top of page

Kampanje på medlemskap: få med gavekort på inntil kr 2500!


Bergen Golfklubb har nå tre kjempetilbud for helt nye medlemmer som melder seg inn i kategorien Aktiv 24 år + eller Årskort 24 år +, og til eksisterende medlemmer som oppgraderer medlemskapet til Aktiv 24 år + eller Årskort 24 år +.

Begge disse medlemskapene gir mulighet til å spille så mye på banen som man ønsker + andre medlemsfordeler.

Tilbud 1:

Nye/eksisterende medlemmer som melder seg inn/oppgraderer til Aktiv 24 år +, betaler innmeldingsavgift på kr 4000 og årskontingent på kr 5500:

Gavekort på kr 2500 som kan brukes på simulatorspill i Eidsvåg Fabrikker, protimer eller greenfeebilletter (eller en mix av dette)

Tilbud 2:

Nye/eksisterende medlemmer (som nå er Passiv eller Aktiv Greenfee 24 år+) som melder seg inn/oppgraderer til Årskort 24 år + og betaler årskontingent på kr 6800:

Gavekort på kr 1500 som kan brukes på simulatorspill i Eidsvåg Fabrikker, protimer eller greenfeebilletter (eller en mix av dette)

Tilbud 3:

Eksisterende medlemmer (som nå er Passiv eller Aktiv Greenfee 24 år+) som tidligere har betalt innmeldingsavgiften som oppgraderer til Aktiv 24 år + og betaler årskontingenten på kr 5500:

Gavekort på kr 1500 som kan brukes på simulatorspill i Eidsvåg Fabrikker, protimer eller greenfeebilletter (eller en mix av dette)

Aktiv 24 år+ og Årskort 24 år+ er "helt like" medlemskap. Aktiv 24 år+ har en lavere årskontingent siden man betaler en innmeldingsavgift. Årskort 24år+ har en høyere årskontingent siden det ikke er noe innmeldingsavgift. Les mer om kontingentene

Slik melder du deg inn/oppgraderer:

Helt nye medlemmer:

Vi registrerer deg som medlem og sender ut faktura. Når fakturaen er betalt mottar du gavekortet.

Det er også mulig å gjøre en avtale med dele opp innbetalingen Les mer

Eksisterende medlemmer:

Send en e-post til info@bgk.no eller kontakt daglig leder Ørjan Larsen på tlf. 93446387 om du ønsker å oppgradere og få tilsendt justert kontingent. Når fakturaen er betalt mottar du gavekortet.

Det er også mulig å gjøre en avtale med dele opp innbetalingen Les mer

Dette tilbudet er tidsbegrenset og gjelder for øyeblikket frem til 3.juni.

Tilbudet gjelder fra 20.2.19 og har ikke noe tilbakevirkende kraft.

Gavekortet må brukes innen 15.12.19

Kampanjen kan ikke kombineres med andre avtaler e.l.


888 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page