top of page

Ekstra informasjon om vinterspill på banen


Spill/score:vi har i vinter en variant hvor det er et bildekk rundt hvert flagg på hvert hull. Det er for å gjøre spillet litt mer interessant; det er vanligvis uansett ikke all verdens forhold for putting på vintergreenene. Reglene for spillet med bildekkene er som følger:

  • Ballen oppi dekket: hullet ferdigspilt (som om ballen gikk i hullet på vanlig måte)

  • Ballen treffer dekket på en eller annen måte men legger seg ikke oppi: legg til ett slag på scoren og hullet er ferdigspilt

Matte utenom åpningstid: det er obligatorisk med medbragt matte når du spiller vintergolf. Vi har matter til salgs i proshopen. Trenger du matte utenom åpningstid, så har vi gjemt unna noen matter på utsiden av klubbhuset.Kontakt Ørjan Tlf. 934 46 387 eller Christoffer Tlf.404 62 380 for info.


303 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page