top of page

Ta med en venn!


Medlemmet er golfens beste ambassadør. Nå gir vi alle medlemmer mulighet til å ta med en venn på banen!

KONSEPT

Alle medlemmer av en golfklubb kan invitere en ikke-golfer til en nihullsrunde på hjemmeklubben. Runden er kostnadsfri, men prøvespilleren må legge igjen kontaktinformasjon slik at klubben kan ta kontakt i etterkant.

Optimalt kan medlemmet og vennen booke tid når som helst, og det reserveres en starttid kun for disse to.

Så enkelt gjøres det: 1. Medlemmet ringer klubben og avtaler en tid. Klubben reserverer ballen.

2. Ved oppmøte fyller medlemmet ut «Ta med en venn»-blanketten som klubben har fått tilsendt fra NGF. Denne fungerer som en slags greenfeebillett.

3. Medlemmet og vennen spiller en nihullsrunde. Alle smiler - vennen oppdager gleden med golf.

4. Klubben tar kontakt med vennen i etterkant med tilbud om nye aktiviteter/videre oppfølging.

Litt mer utfyllende: 1. Klubben bestemmer seg for å delta på «Ta med en venn»-kampanjen. Ved registrering får klubben tilgang til Facebook- og Instagramannonser, samt plakater til bruk i markedsføringen. Man får også tilsendt registreringsblanketter som medlemmet må fylle ut før man tar med seg en venn ut på banen.

2. Ved oppmøte tas medlemmet og vennen imot på vanlig måte. Medlemmet henvender seg i proshop og fyller ut «Ta med en venn»-blanketten som klubben har fått tilsendt sammen med markedsmateriellet, og fyller ut denne og leverer til proshoppen. Dersom klubben har lyst til å gjøre litt ekstra ut av det (spandere en bøtte baller på rangen/sende med en trepakk med baller eller en flaske vann), er det selvfølgelig veldig hyggelig.

3. Medlemmet og vennen spiller en nihullsrunde (18 kan fort bli veldig mye første gang). Underveis passer medlemmet på at de holder tempoet og/eller slipper andre igjennom om nødvendig. Men viktigst av alt – de har en hyggelig runde på banen.

4. I etterkant kontakter klubben vedkommende ed tilbud om videre oppfølging. Det kan være en ny runde på banen, en protime sammen med vennen, tilbud på nybegynnerkurs, invitasjon til fellestrening, eller andre tilbud klubben måte ha.

HVORFOR «TA MED EN VENN»?

Vi er alle golfere – det er bare noen av oss som ikke vet om det ennå. Det skal vi gjøre noe med! Og hvem er vel bedre til å få med en ikke-golfer enn en vedkommende kjenner godt?

De aller fleste av oss ble introdusert til golfen av en bekjent, et familiemedlem eller en venn. Relasjonen var der allerede, og det var akkurat denne personen som utgjorde forskjellen, som medførte at du ble golfer.

Nå setter vi dette i system gjennom kampanjen «Ta med en venn». Enkelt fortalt går det ut på at en ikke-golfer er mer tilbøyelig til å bli med en man allerede har relasjon til enn en klubb eller et forbund.

Det vi skal gjøre er å tilrettelegge for at dette møtet mellom to som allerede kjenner hverandre kan finne sted – på golfbanen. Det gjør vi ved å senke terskelen for å prøve golf uten å forplikte seg.

Vi håper flest mulig klubber gir sine medlemmer en mulighet til å ta med en venn på banen denne sesongen. I Tyskland ga konseptet 15.000 nye medlemskap i 2016. Det er på tide at golf-Norge snur trenden – vi har plass til flere.


278 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page