top of page

"Sløyfe 20" er åpen for spill


I tillegg til de røde og gule teestedene, har vi nå enda et slopet teested på banen. "Sløyfe 20" er en betraktelig kortere bane, ca 2000 meter på 18 hull (derfor navnet Sløyfe 20). Teestedene er plassert i de eksisterende droppesonene på noen hull (1 og 9), ellers i kanten på fairwayene. På hull 2 er det laget et nytt teested oppe på haugen til høyre. Banen er slopet på vanlig måte, og står også på scorekortene. Alle er velkommen til å spille banen, og vi oppfordrer spesielt juniorer, nybegynnere og andre som har utfordring med lengde på slagene til å prøve banen. Det vil også bli arrangert turneringer fra teestedene. Stor takk til promotions.no som har stått for skiltene.


93 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page