top of page

Om ballen går i sidevannshinderet på hull 5/14...


Her er en liten forklaring på hvordan man kan droppe på hull 5/14 om man slå til høyre ut i skogen/elven/sidevannshinderet fra gul tee.

Nøkkelen til å droppe riktig er hvordan ballen passerer i forhold til det store røde merket på autovernet på veien:

 Går ballen til høyre for det store røde merket på autovernet:

- Du kan lete etter ballen

- Eller sette ny ball i spill fra tee

- Eller droppe i skjæringspunktet (blir sannsynligvis på veien) mellom merket på autovernet og punkt 2 (se  kart).

Skal man droppe i skjæringspunktet må man være helt sikker på at ballen er i vannhinderet og ikke til høyre for det. Vannhinderet er begrenset på begge sider (se kart). Er man usikker på om ballen er i hinderet eller ikke må man uansett slå ny ball fra tee (om man ikke vil lete etter den først).

Går ballen til venstre for merket på autovernet før den går ut i hinderet:

- Ballen har da passert "land" før den går inn i hinderet  og man kan da droppe i skjæringspunktet inn i hinderet langs elven. (Veldig ofte er dette skjæringspunktet mye lengre bak enn det som blir utført av dropping i praksis.)


238 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page