top of page

Oppsummering av årsmøtet


28 stemmeberettigede møtte opp på årsmøtet den 22. februar. Ole Åstveit ble valgt til ny styreleder. Avtroppende styreleder, Mette Thormodsen, fikk applaus for den fantastiske jobben hun har gjort i sine fire år som styreleder. Rolv Grimstad, Kristoffer Steine og Lisbeth Vik ble gjenvalgt som styremedlemmer, mens David Bellamy og Martine Vatne ble valgt som varemedlemmer. Saker, kontingenter og andre valg ble enstemmig vedtatt som det var innstilt. Sander Lode (til venstre på bildet, sammen med juniorleder Rolv Grimstad) ble vinner av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer. Stipendet er på kr 10,000.


357 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page