top of page

Oppsummering av årsmøtet


28 stemmeberettigede møtte opp på årsmøtet den 22. februar. Ole Åstveit ble valgt til ny styreleder. Avtroppende styreleder, Mette Thormodsen, fikk applaus for den fantastiske jobben hun har gjort i sine fire år som styreleder. Rolv Grimstad, Kristoffer Steine og Lisbeth Vik ble gjenvalgt som styremedlemmer, mens David Bellamy og Martine Vatne ble valgt som varemedlemmer. Saker, kontingenter og andre valg ble enstemmig vedtatt som det var innstilt. Sander Lode (til venstre på bildet, sammen med juniorleder Rolv Grimstad) ble vinner av Johan J. Horns Talentstipend for juniorer. Stipendet er på kr 10,000.

Protokoll årsmøte 2018

Sakspapirer årsmøte 2018


356 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page