top of page

Fairwayen på hull 5 åpner!


Tirsdag 25.juli åpner fairwayen på hull 5 og hullet går tilbake til å være par 5. Par for banen blir 68, og den ordinære slopen blir tatt i bruk igjen. Skulle været slå seg helt vrang de neste ukene tar vi et lite forbehold om åpningsdatoen. Uansett har gresset på fairwayen grodd godt og de nye dreneringene fungerer bra. Det nye teestedet for rød 5/14 åpner samtidig. Vi takker medlemmene for tålmodigheten og den positive innstilling til prosjektet!


71 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page