top of page

Oppsummering av årsmøtet


22 stemmeberettigede var tilstede på årsmøtet den 7.mars. Årsmelding og regnskap for 2016 ble godkjent. I tillegg ble styrets forslag for finansieringplan for banen; kontigenter 2017; og budsjett 2017 enstemming vedtatt. Tom Birkeland ble gjenvalgt som nestleder, og Jannicke Meyer og Tim Skønberg gjenvalgt som styremedlemmer. Sverre Haugervåg fikk utdelt Johan J. Horns Talentstipend for juniorer på kr 10,000.


142 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page