top of page

Årsmøte 2022

Årsmøtet i Bergen Golfklubb blir avholdt tirsdag 22.februar Kl. 18.00.

Årsmøtet blir avholdt digitalt på Teams.

Medlemmer som ønsker å delta på det digitale årsmøtet må melde seg på på forhånd.


1. Påmelding:

(bruk denne linken, turneringen er skjult på den vanlige turneringslisten)

Du må selv sjekke at e-postadressen din registrert i Golfbox er riktig.

Det er den videre informasjon om årsmøtet sendes til.

Frist for påmelding er mandag 21.februar kl. 12.00


2. Link til Teams:

I forkant av årsmøtet (på formiddagen tirsdag 22.februar.) sendes det ut en link til Teamsmøte på e-post til hver enkelt påmeldt.


Hver enkelt stemmeberettiget må være pålogget på egenhånd. Dvs at to eller flere stemmeberettigede ikke kan dele PC/Teamslink. Dette går på hvordan hver stemme dokumenteres.


Vi anbefaler de som ikke skulle ha brukt Teams tidligere til å sette seg inn i hvordan det fungerer i forkant av årsmøtet. Kortversjonen av bruk er: Klikk på linken du mottar; trykk på "bli med på møtet"; sjekk er at kameraet og mikrofonen er slått av når du ikke har ordet; lyden må være på; kommentarfelt brukes om man ønsker ordet.


Mer informasjon om selve gjennomføringen av årsmøtet i digitalt format kommer sammen med Teams linken/eller ved oppstarten av årsmøtet.


3. Sakspapirer

Her finner du sakspapirene til årsmøtet:
Hver enkelt som deltar på årsmøtet må selv sørge for tilgang til sakspapirene under selve årsmøtet.


4. Stemmerett

Fra Bergen Golfklubbs lover:

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Klubben i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klubben.


NB. Bergen Golfklubbs lover skal oppdateres etter ny lovnorm vedtatt av NIF gjeldende fra 1.1.22. Endringene er vedtatt av klubbens styre. Endringene er i hovedsak av redaksjonell art, men lovnormen har noen mindre innholdsmessige endringer. Dette inkluderer at kontrollutvalget nå består av en leder og ett medlem, og at valgkomiteen nå består av leder, ett medlem og ett varamedlem.

379 views0 comments

Recent Posts

See All

Uttak av spillere til Lag-NM 2024

Følgende spillere er tatt ut til å representere Bergen Golfklubb i årets Lag-NM: Lag-NM Junior Gutter Elite Fana GK 31.juli-2.august Herman Birkeland Simen Johannesen Øvrige spillere blir tatt ut i sa

To parturneringer før sommerpausen

Bergen Pairs og Bergen Greensome er de siste klubbturneringene før det blir turneringspause frem til august. Bergen Pairs spilles lørdag 29.juni. Spilleform er bestball over 18 hull, 2-mannslag. Berge

Comments


bottom of page