top of page

Åpningstider/kontaktinfo i vinterferien

Updated: Mar 2


Klubbhuset/administrasjonen holder stengt i skolenes vinterferie (uke 9).

Henvendelser til klubben kan sendes på e-post til info@bgk.no


Ved saker som gjelder anlegget / problemer med simulator / varelevering kan Edvard Høyland kontaktes på tlf. 482 37 576.


Kontingentene for 2023 ble vedtatt av medlemmene på årsmøtet i 22.februar 2023.

Faktura for kontingenten blir sendt ut på e-post til medlemmene i uke 10 til den

Golfbox-registrerte e-postadressen.

143 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page