top of page

Åpningstider jul og nyttår


Simulatoren i Eidsvåg Fabrikker er stengt fra torsdag 22.12 kl. 12.00 til tirsdag 27.12 kl. 18.00, og fra fredag 30.12 kl. 12.00 til mandag 2.1 kl. 11.00, ellers er den åpen som vanlig mellom kl. 6.00-24.00.


Vinterbanen er i hovedsak åpen hele tiden men når det er snø begrenser det seg selv. Bookingen i Golfbox blir ikke nødvendigvis justert etter vær og spilleforhold.


Klubbhuset/administrasjonen er holder stengt fra torsdag 22.12 til mandag 2.1.

E-poster sendt til klubben på info@bgk.no og daglig leder orjan@bgk.no leses og besvares på hverdager igjennom jul og nyttår.


Utmeldinger for 2023 sendes på info@bgk.no innen 31.12.


Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en god jul og et godt nyttår!


82 views0 comments

Recent Posts

See All

De som ikke ønsker å være medlem i Bergen Golfklubb i 2024 må melde seg ut innen 31.12.23, dette i henhold til Bergen Golfklubbs lover og de lover og retningslinjer som gjelder for golfklubbene genere

Styret har vedtatt at det innføres inntaksstopp av nye medlemmer når medlemsmassen overstiger 1200 medlemmer som er 20 år og eldre i løpet av 2024. Kort oppsummert vil det si at det ikke vil bli øknin

bottom of page