top of page

Innmeldingsskjema Bergen Golfklubb

Velkommen som nytt medlem i Bergen Golfklubb!

Fyll inn digitalt innmeldingsskjema (under), eller bruk innmeldingsskjema i word eller pdf format. Leveres på klubben eller sendes til info@bgk.no

 

Ønsker du å bli medlem i Bergen Golfklubb i 2020? Fyll ut innmeldingsskjemaet

Kontingenten for 2020 blir fastsatt på årsmøtet i februar og blir fakturert etter det.

Del opp betalingen av kontingenten Les mer

Kontigenter 2019

Noter til kontingenter 2019:

A         Den ordinære kontingenten faktureres i februar. I tillegg faktureres det kontingent på kr 750 i november for medlemmer         mellom 13-67 år. De som har utført frivillighetsarbeid/dugnad i 5 timer i sesongen blir fritatt fra å betale kontingenten på kr 750.

B          Gjelder også studenter med betalt semesteravgift t.o.m. det året de fyller 26 år.

C          Tre 9 hulls greenfee er inkludert i kontingenten. Utover dette er det kr 150 i rabatt på ordinære greenfeepriser for alle i Aktiv greenfee 24 år +, mens medlemmer i Aktiv greenfee 13-23 år betaler halv greenfee ift ordinære priser.

D         Har ingen spillerett på banen. «Fryst» spillerett/ «støttemedlem» og et medlemskap for de som skal være inaktiv men vil beholde innmeldingsavgiften (den må betales på nytt om man melder seg helt ut) Har stemmerett ved årsmøtet, mottar Norsk Golf og medlemsinformasjon/tilbud/fordeler, beholder Golfboxnr, osv. Kan bruke klubbens treningsområder/simulator.

E          Det betales ikke innmeldingsavgift når man går direkte fra fakturagruppe Aktiv 20-23 år til Aktiv 24 år+. For de som har vært medlem i fakturagruppen Årskort 24 år+ i fire år eller mer regnes innmeldingsavgiften som innbetalt og man overføres til Aktiv 24 år +. Innmeldingsavgiften er gjeldende så lenge man er kontinuerlig medlem av klubben (minimum Passivt-medlem)

F        Gjelder kun for helt nye golfspillere som tar VTG-kurs på Bergen Golfklubb; uten tidligere medlemskap i en golfklubb og/eller med tidligere registrert handicap. Fra 2020 gjelder vanlige kontingenter. Dette medlemskapet fortsetter automatisk som Aktiv greenfee i 2020 om ikke klubben mottar annen beskjed eller utmeldelse innen 31.12.19. Oppgradering til Årskort eller Aktiv er alltid mulig.

  • Alle medlemmer som ikke inngår under Note A i forhold til frivillighetsarbeid/dugnad, har muligheten til å utføre 3 timer dugnad og få et gavekort på 2 simulatortimer eller 2 x 9 hulls greenfee.

  • Alle medlemmer spiller fritt på vinterbanen (på vintergreener fra oktober-april).

Alle medlemskapene, unntatt Passiv, Aktiv greenfee 24 år + og Aktiv greenfee 13-23 år, gir tilgang til «fritt» spill på banen (spill så mye som du vil)

De som hadde medlemskap i forbindelse med VTG-Kurs i 2018 er satt opp med Aktiv greenfee 24 år + i 2019 om klubben ikke har fått beskjed om noe annet. Kontakt oss om du ønsker medlemskap med fritt spill, Årskort eller Aktiv.

Aktiv og Årskort er i utgangspunktet helt like medlemskap, men med to forskjellige betalingsmetoder: Aktiv er en "gammel" modell med innmeldingsavgift og "lavere" årskontigent, mens Årskort er en "ny "modell uten innmeldingsavgift men med litt "høyere" årskontigent.

Kontigentene inkluderer kontigenter/avgifter til Norges Golfforbund på kr 393 pr.medlem 20 år og eldre i 2019.

Alle medlemskapskategoriene har medlemsfordeler. Les mer under Medlemsfordeler 

Alle medlemskapene er løpende inntil skriftlig oppsagt.

 

Som medlem i Bergen Golfklubb er man forpliktet til å følge Bergen Golfklubbs og NIFs lover. Dette inkluderer at utmelding av klubben/overgang til rimeligere fakturagruppe må meddeles klubben skriftlig innen 31.12. inneværende år,  ellers vil man bli påkrevd kontingent i samme fakturagruppe påfølgende år.

Bergen Golfklubb samarbeider med Send Regning/Golfbox for fakturering av kontigentene, og Lindorff for evt. innkrevning av ubetalte kontigenter iht Norges Idrettsforbunds/Bergen Golfklubbs lover.

Forsikringsordning er igjennom NGF. Se mer på golfforbundet.no

Personvernerklæring Bergen Golfklubb

Lover for Bergen Golfklubb

bottom of page