Nytt dugnadssystem vedtatt på årsmøtet

På årsmøtet den 20.februar ble det vedtatt et nytt dugnadssystem i Bergen Golfklubb. Kort fortalt så innebærer det at alle medlemmer som bidrar med frivillighets- og dugnadsarbeid får en belønning i form av et gavekort. Ordningen med en ekstrakontingent på kr 750 om man ikke har utført dugnad, forsvinner helt. En oversikt over årets frivillighets-og dugnadsbehov bli tilgjengelig fra mars. Les mer om saken som ble vedtatt på årsmøtet: Sak 2 Endring av dugnadssystemet: Forslag fra styret i Bergen Golfklubb: Styret ønsker å endre frivillighet-/dugnadsarbeidet til et «belønningssystem» hvor hele medlemsmassen oppmuntres til å bidra. De medlemmene som utfører et frivillighet- /dugnadsarbeidet for

Oppsummering av årsmøtet

Årsmøtet i Bergen Golfklubb ble avholdt den 20.februar i klubbhuset. Kort oppsummering: -Det var 20 stemmeberettigede til stede -Alle fremlagte saker ble vedtatt og godkjent, inkludert styrets årsberetning, regnskap 2019, budsjett 2020, og kontingenter 2020. -Større investeringer for 2020 inkluderer ny fairwayklipper, vanningsanlegg hull 5 og 6 og stolper/sikkerhetsnett langs veien på hull 3. -Ole Åstveit ble gjenvalgt som styreleder; Bjørn Liabø, Bjørnar Stald og Marit Brochmann ble valgt inn som styremedlemmer, mens Pål Klungreseth ble valgt som varamedlem. Lisbeth Vik, Kristoffer Steine og Rolv Grimstad går ut av styret. -Simen Johannessen (bildet) ble tildelt Johan J.Horns Talentstipend

Juniorgruppen Utdeling av Tertnes Holding Juniorstipend

Vinnerne av Tertnes Holding Juniorstipend for 2020 er Sander Lode og Adrian Sletten! Stipendet dekker en treningsleir for spillerne før sesongstart, og Sander og Adrian skal på en ukes treningsopphold på PGA Catalunia utenfor Barcelona i slutten av mars. Både klubben og Tertnes Holding håper på at treningsleiren skal bidra til en god sesong på Srixon Tour og i Norgesmesterskapene for klubbens to beste juniorspillere. Neste års stipend deles ut på junioravslutningen i september. Vi håper at klubbens øvrige juniorer finner økt motivasjon til å trene mye og spille turneringer for å bli kandidater til stipendet. Dette er Adrian sitt siste år som junior og Sander starter på golflinje på

Sakspapirer til årsmøtet

Årsmøtet blir avholdt torsdag 20.februar Kl. 18.00 i klubbhuset. Dagsorden årsmøtet 20.2.2020: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Velge dirigent(er). 3. Velge protokollfører(e). 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 5. Godkjenne innkallingen. 6. Godkjenne sakslisten 7. Godkjenne forretningsorden. 8. Behandle Klubbens årsberetning. 9. Behandle Klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 10. Behandle forslag og saker. 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 12. Vedta Klubbens budsjett. 13. Behandle Klubbens organisasjonsplan. 14.Utdeling av Jo

Del opp betalingen av kontingenten

For de medlemmene som betaler for fritt spill/full kontingent (Aktiv 24 år + , Årskort 24 år + og Aktiv 20-23 år), så kan innbetalingen deles opp i tre: ved forfall (mars), 1.mai og 1.juni. Man deler summen i tre og betaler inn på det KID-nr som sto på orginalfakturaen på alle innbetalingene. Kontingenten sendes ut på e-post til medlemmene etter årsmøtet den 20.februar. Send e-post til info@bgk.no om du ønsker denne ordningen.

Logoballer til din bedrift

Årets logoballkampanjer fra Titleist og Callaway er nå i gang. Trenger du påfyll av logoballer til din bedrift? 10% rabatt til medlemmer og samarbeidspartnere. Titleist Logoballer 2020 Callaway Logoballer 2020 Priser Callaway Logoballer Send bestilling til orjan@bgk.no
1/1
Åpningstider proshop/klubbhuset:
 Klubbhuset er for øyeblikket stengt pga koronasituasjonen.
Alle henvendelser til klubben kan rettes til daglig leder Ørjan Larsen, tlf. 93446387 eller e-post: orjan@bgk.no
Kontakt oss:
Tlf Proshop/Administrasjon: 55 19 91 80
E-post: info@bgk.no
Besøksadresse:
Ervikveien 120 
5106 Øvre Ervik
Postadresse:
Postboks 4-Øvre Ervik
5876 Bergen
  • Facebook - White Circle